Småfe - Slaktestatistikk

Ved hjelp av grafene nedenfor kan du se på den klassifiseringsmessige utviklingen, antall slakt, kjøttprosent og slaktevekt, både på landsbasis og i ditt område.

Merk at det normalt er 5-6 dagers etterslep på tallene, så siste ukes tall kan være ufullstendige.

Småfe - grafiske fremstillinger:

Automatiske statistikker:


Lag dine egne grafiske fremstillinger:

Klikk her for å gå videre for å endre kriterier/datagrunnlag.

Slakterirapporter per uke:

Statistikk for hvert enkelt slakteri:

Statistikk for uke 37


Logg inn som klassifiseringsansvarlig for å se statistikk fra eget slakteri.