Vis statistikk for uke og år

Lam

Slakteri Navn Uke 1 Uke 2 Hittil i år Hittil i 2019 Endring fra i 2019
Antall Klasse Fett Vekt Antall Klasse Fett Vekt Antall Klasse Fett Vekt Antall Antall %
103 Nortura Rudshøgda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Furuseth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0.00
109 Nortura Tønsberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Nortura Gol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Nortura Forus 0 0 0 0 305 7.39 5.84 17.09 305 7.39 5.84 17.09 325 -20 -6.15
116 Nortura Sandeid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0.00
117 Fatland Jæren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 0 0.00
134 Nortura Førde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0.00
141 Fatland Ølen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0 0.00
142 Nordfjord Kjøtt 6 7.67 5.33 17.30 0 0 0 0 6 7.67 5.33 17.30 5 1 20.00
143 Nordfjord Kjøtt 6 7.67 5.33 17.30 0 0 0 0 6 7.67 5.33 17.30 5 1 20.00
147 Midt-Norge Levanger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Nortura Målselv 0 0 0 0 84 8.54 6.00 20.82 84 8.54 6.00 20.82 47 37 78.72
160 Fatland Oslo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0.00
171 Prima Slakt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Ole Ringdal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Slakthuset Kvål 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Røros Slakteri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Horns Slakteri 0 0 0 0 58 7.86 6.34 18.90 58 7.86 6.34 18.90 100 -42 -42.00
182 Helgeland Samvirkeslakteri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Tømmernes Slakteri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Strilalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
288 Froland Slakteri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Mobilslakt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
309 Nortura Malvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
470 Jens Eide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0.00
643 Nortura Bjerka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
704 Øre Viltmottak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0.00
802 Nortura Karasjok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Middeltall: 6 7.67 5.33 17.30 447 7.67 5.94 18.03 453 7.67 5.93 18.02 1250 -797 -63.76

Sau og ungsau

Slakteri Navn Uke 1 Uke 2 Hittil i år Hittil i 2019 Endring fra i 2019
Antall Klasse Fett Vekt Antall Klasse Fett Vekt Antall Klasse Fett Vekt Antall Antall %
103 Nortura Rudshøgda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Furuseth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0.00
109 Nortura Tønsberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Nortura Gol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Nortura Forus 0 0 0 0 18 8.50 8.00 36.15 18 8.50 8.00 36.15 35 -17 -48.57
116 Nortura Sandeid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0.00
117 Fatland Jæren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0.00
134 Nortura Førde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0.00
141 Fatland Ølen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0.00
142 Nordfjord Kjøtt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Nordfjord Kjøtt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Midt-Norge Levanger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Nortura Målselv 0 0 0 0 14 8.79 9.21 37.06 14 8.79 9.21 37.06 11 3 27.27
160 Fatland Oslo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0.00
171 Prima Slakt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Ole Ringdal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Slakthuset Kvål 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Røros Slakteri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Horns Slakteri 0 0 0 0 16 6.63 7.38 32.95 16 6.63 7.38 32.95 43 -27 -62.79
182 Helgeland Samvirkeslakteri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Tømmernes Slakteri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Strilalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
288 Froland Slakteri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Mobilslakt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
309 Nortura Malvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
470 Jens Eide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0.00
643 Nortura Bjerka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
704 Øre Viltmottak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
802 Nortura Karasjok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Middeltall: 0 0 0 48 7.96 8.15 35.35 48 7.96 8.15 35.35 292 -244 -83.56

Vær

Slakteri Navn Uke 1 Uke 2 Hittil i år Hittil i 2019 Endring fra i 2019
Antall Klasse Fett Vekt Antall Klasse Fett Vekt Antall Klasse Fett Vekt Antall Antall %
103 Nortura Rudshøgda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Furuseth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0.00
109 Nortura Tønsberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Nortura Gol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Nortura Forus 0 0 0 0 11 8.64 6.00 49.26 11 8.64 6.00 49.26 15 -4 -26.67
116 Nortura Sandeid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0.00
117 Fatland Jæren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0.00
134 Nortura Førde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.00
141 Fatland Ølen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0.00
142 Nordfjord Kjøtt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.00
143 Nordfjord Kjøtt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.00
147 Midt-Norge Levanger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Nortura Målselv 0 0 0 0 2 8.00 5.00 32.05 2 8.00 5.00 32.05 8 -6 -75.00
160 Fatland Oslo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0.00
171 Prima Slakt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Ole Ringdal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Slakthuset Kvål 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Røros Slakteri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Horns Slakteri 0 0 0 0 7 9.57 6.57 48.23 7 9.57 6.57 48.23 21 -14 -66.67
182 Helgeland Samvirkeslakteri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Tømmernes Slakteri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Strilalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
288 Froland Slakteri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Mobilslakt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
309 Nortura Malvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
470 Jens Eide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.00
643 Nortura Bjerka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
704 Øre Viltmottak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
802 Nortura Karasjok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Middeltall: 0 0 0 20 8.90 6.10 47.18 20 8.90 6.10 47.18 128 -108 -84.38

Dielam

Slakteri Navn Uke 1 Uke 2 Hittil i år Hittil i 2019 Endring fra i 2019
Antall Klasse Fett Vekt Antall Klasse Fett Vekt Antall Klasse Fett Vekt Antall Antall %
103 Nortura Rudshøgda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Furuseth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Nortura Tønsberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Nortura Gol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Nortura Forus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Nortura Sandeid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Fatland Jæren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Nortura Førde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Fatland Ølen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Nordfjord Kjøtt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Nordfjord Kjøtt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Midt-Norge Levanger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Nortura Målselv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Fatland Oslo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Prima Slakt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Ole Ringdal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Slakthuset Kvål 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Røros Slakteri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Horns Slakteri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Helgeland Samvirkeslakteri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Tømmernes Slakteri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Strilalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
288 Froland Slakteri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Mobilslakt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
309 Nortura Malvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
470 Jens Eide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
643 Nortura Bjerka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
704 Øre Viltmottak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
802 Nortura Karasjok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Middeltall: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0