Egendefinerte grafer for slakt, Storfe

Rapporter med data frem til inneværende uke

Velg en rapport og en gruppering, og trykk kjør

Rapport

Antall slakt

Middel vekt

Middel klasse

Middel fettgruppe

Andel% overfete slakt

Korrelasjon vekt * klasse

Korrelasjon vekt * fettgruppe

Korrelasjon klasse * fettgruppe

Andels% stjerneslakt/lam

Andelsprosent slakt over 350 kg

Forhold mellom slaktevekt og klasse

Standardavvik slaktevekt

Antall klassifiserte slakt

Andel klassifiserte slakt

Gruppering, X-akse

Uke

Måned

Region

Variant

Gruppering, linje/stolpe

År

Uke

Måned

Region

Variant

SlaktKategori

Alle

Kalv

Ung okse

Okse

Kastrat

Kvige

Ung ku

Ku

Hest

Velg verdier for År