Egendefinerte grafer for slakt, Gris

Rapporter med data frem til inneværende uke

Velg en rapport og en gruppering, og trykk kjør

Rapport

Antall slakt

Middel vekt

Middel kjøtt%

Korrelasjon mellom vekt og kjøtt%

Standardavvik slaktevekt

Standardavvik kjøttprosent

Antall klassifiserte slakt

Andel klassifiserte slakt

Gruppering, X-akse

Uke

Måned

Region

Variant

Fylke

Gruppering, linje/stolpe

År

Uke

Måned

Region

Variant

Fylke

SlaktKategori

Alle

VAK gris

Gris

Purke, skåldet

Råne, skåldet

Gris, flådd

Purke, flådd

Råne, flådd

Velg verdier for År