Velkommen til Animalia statistikk

Her finner du statistikk over slakting av storfe, gris og småfe.

Slaktestatistikk per dyreslag

Klikk og du vil finne de viktigste statistikker for de ulike dyreslagene:

Antall gris slaktet til nå i år: 17797

Antall storfe slaktet til nå i år: 2826

Antall småfe slaktet til nå i år: 752

Statistikk-filer

Trykk her for å gå videre til en oversikt over filer med rådata

Et utvalg av interessante grafer